Skapa bättre lektioner snabbare
1) stone 2) frost 3) senior 4) dirt 5) cuisine 6) bank 7) mammoth 8) don 9) enable 10) mutton 11) trinity 12) through 13) Dover 14) drinkable 15) sonnet

Identify the etymology of the following words.

av

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Öppna rutan är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva