Skapa bättre lektioner snabbare
Correct: 一個哥哥, 兩罐可樂, 三隻狗, 四件衣服, 五雙鞋, 六瓶水, 七本書, 八杯茶, 九枝筆, 十張紙, Incorrect: 一罐哥哥, 兩個狗, 三隻可樂, 四件鞋, 五雙衣服, 六瓶書, 七本水, 八張筆, 九杯筆, 十件紙,

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva