Skapa bättre lektioner snabbare
Octán - 8, Bután - 4, Metán - 1, Heptán - 7, Etán - 2, Propán - 3, Dekán - 10, Hexán - 6, Pentán - 5, Nonán - 9,

Alkánok homológsora

av

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva