Skapa bättre lektioner snabbare
flood, draught, earthquake, hurricane, tornado, voclanic eruption, forest fire, tsunami, lightning ,

Unscramble the words of natural disasters

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva