Skapa bättre lektioner snabbare
True: Compasso Binário, Compasso Ternário, Compasso Quaternário, nota mi, nota sol, nota dó, False: Compasso Binário, Compasso Ternário, Compasso Quaternário, clave de sol, nota sol na flauta, nota dó (grave) na flauta,

Compassos e notas musicais

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva