Skapa bättre lektioner snabbare
True: Is it ten o'clock?, Is it eleven o'clock?, Is it six o'clock?, Is it 6:30?, Is it 8:30?, Is it 2:30?, False: Is it three o'clock?, Is it six o'clock?, Is it eight o'clock?, Is it 6:30?, Is it 9:30?, Is it 1:30?,

Telling Time Hours and Half Hours

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva