Skapa bättre lektioner snabbare
What do you do?, Where does your father work?, What does your father do?, What does your mother do?, Where does your mother work?, What do you want to be when you grow up?, Where do you want to work when you grow up?, What does your mother do in your job?, What does your father do at work?.

Jobs - speaking practice

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Slumpmässigt hjul är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva