Skapa bättre lektioner snabbare
build / last summer, go / last Sunday, eat / for lunch, buy / 2 hours ago, swim / last year, drink / yesterday, get / for last Christmas, meet / last week, run / on Sunday morning, read / yesterday.

irregular verbs sentences

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Slumpvisa kort är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva