Skapa bättre lektioner snabbare
I wake up in the morning., I brush my teeth., I comb and brush my hair., I get dressed., I eat my breakfast., I pack my book bag., I'm ready for school..

Sequencing: Ready for School

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva