Skapa bättre lektioner snabbare
spared his soul, sister - sibilance, clotted curls - alliteration, as cold as stone - simile, golden gown - alliteration, Who told my father of my dear? - rhetorical question, who but Maude, my sister Maude - repetition, You - second person, his - third person,

Poetry techniques Sister Maude

av Anonymt

Rankningslista

Växla paneler är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva