Skapa bättre lektioner snabbare
Mouth - Chews food and the digestive juice in the saliva helps to digest food slightly , Stomach - Digests the food with digestive juices, Large intestine - Absorbs water from undigested food, Small intestine - Completely digests the food and absorbs digested food into the blood, Anus - Passes waste out of the body, Gullet - Transfer food from the mouth to the stomach,

Match the parts of the digestive system to its function

av

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva