Demokrati - Ett sätt att organisera exempelvis en stat där folket utser vilka som ska bestämma. (folkstyre) , Direktdemokrati - en form av demokrati där folket och beslutar om frågor, lagar och politik på plats, Rösträtt - rätten att delta i val., Rösta - genom en valsedel eller att räcka upp handen så gör du vad då?, Representativ demokrati - demokrati där folket röstar på representanter som sedan fattar beslut, Representant - En person som representerar folket, Folkomröstning - tillfälle när alla som har rösträtt röstar om en lag eller en fråga, Majoritet - det största antalet, Minoritet - det mindre antalet., Diktatur - Endast en som styr, Republik - Röstar fram en president, Monarki - En kung styr, Statsskick - hur en stat väljer att organiseras sitt land. T.ex. någon av dessa, statsminister, president eller kung, Ideologi - tankar och idéer om hur ett land ska styras., Konservatism - bevara det gamla och anser att all förändring måste ske långsamt., Socialism - människor visar solidaritet mot varandra och att egendom ska delas likvärdigt., Feminism - kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män, Nationalism - föreställningen om att ett land har ett folk som har en gemensam historia, ett gemensamt språk och en gemensam kultur., Liberalism - individens frihet och ansvar är det viktigaste., Internationalism - samarbete och utbyte mellan olika länder., Allians eller Alliansen - Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Krisdemokraterna kallas tillsammans vadå?, Valkrets - Här finns ett visst antal väljare inom ett område., Parlament (riksdag) - högsta beslutande församlingen i ett land. Har som uppgift att bl.a. stifta lagar. De åtta största partierna finns här., Landsting - Mindre än landet Sverige men större än kommuner och ansvarar i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regionplanering., Kommun - Den minsta indelningen i Sverige. Den du bor i heter Hedemora, Offentlig sektor - den del an ekonomin som styrs av staten, landstinget eller kommunen. Där ingår bl.a. skolor, sjukhus, polisen vägar etc.,

Samhällskunskap Para ihop begrepp övning

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?