Låten startar med ett: Intro, Stycket mellan vers och refräng (energin byggs upp inför refrängen): Brygga, En del av låten som återkommer med samma text och melodi: Refräng, Ett stycke som bryter av låten och låter annorlunda: Stick, Ett avbrott i musiken: Break, Avslutning på en låt: Outro, Berättande del i en låt, återkommer med ny text: Vers,

Låtens uppbyggnad

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?