Doğru: Ağaç, Vekil, Futbolcu, Uçurtma, Fidan, Koltuk, Silgi, Kalem, Bardak, Telefon, Peçete, Göl, Akarsu, Kurbağa, Bulut, Bilye, Tencere, Hastane, Bilgisayar, Gazete, Kazak, Şeker, Tavuk, Yanlış: Ağaçlar, Vekiller, Futbolcular, Uçurtmalar, Fidanlar, Koltuklar, Silgiler, Kalemler, Bardaklar, Telefonlar, Peçeteler, Göller, Akarsular, Kurbağalar, Bulutlar, Bilyeler, Tencereler, Hastaneler, Bilgisayarlar, Gazeteler, Kazaklar, Şekerler, Tavuklar,

Tema

Teckensnitt

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?