Anton (ant + on) - 1. myra + på, Roberto (row + bear + toe) - 7. ro + björn + tå, Carmen (car + men) - 13. bil + män, Mårten (more + ten) - 2. mer + tio, Isabelle (is + a + bell - 8. är + en + klocka, Filip (fee + leap) - 14. avgift + läpp, Niklas (knee + class) - 3. knä + klass, William (will + e + am) - 9. ska + e + är, Robin (row + been) - 15. ro + varit, Oskar (us + car) - 4. oss + bil, Adam (add + am) - 10. plussa + är, Aron (are + on) - 16. är + på, Karin (car + in) - 5. bil + in, Gunilla (gun + ill + a) - 11. pistor + sjuk + en, Jesper (yes + pair) - 17. ja + par, Katarina (cat + arena) - 6. katt + arena, Tobias (toe + be + as) - 12. tå + vara + som, Karoline (car + oh + lean) - 18. bil + åh + luta,

Gissa engelskt namn

av Anonymt

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?