Skapa bättre lektioner snabbare
talk on the phone / use a phone, climb a tree, play the guitar, dance, listen to music, read a book, ride a bike, sing, swim / have a bath, play football, surf the Internet / use a computer, send text messages / use a phone, sit on the chairs, sleep, juggle, write a letter.

present continuous

av Mrutowska1

Rankningslista

Öppna rutan är en öppen mall. Det genererar inte noter för en leaderboard.

Besök vår stationära webbplats vill ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa din egen verksamhet.

Switch-mall

Interactives