Skapa bättre lektioner snabbare
talk on the phone / use a phone, climb a tree, play the guitar, dance, listen to music, read a book, ride a bike, sing, swim / have a bath, play football, surf the Internet / use a computer, send text messages / use a phone, sit on the chairs, sleep, juggle, write a letter.

present continuous

Rankningslista

Öppna rutan är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva