Skapa bättre lektioner snabbare
1) ¿Dónde hay un objeto? a) b) c) 2) ¿Dónde hay tres? a) b) c) 3) ¿Dónde hay dos? a) b) c) 4) ¿Dónde hay cinco? a) b) c) 5) ¿Dónde hay cuatro? a) b) c) 6) ¿Donde hay seis? a) b) c)

Juego "Asociar cantidad a numeral"

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva