Skapa bättre lektioner snabbare
Would you like an orange?, Would you like some grapes?, Would you like a mango?, Would you like some sugar?, Would you like some orange juice?, Would you like a cake? .

Put the words in order.

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva