Skapa bättre lektioner snabbare
1) Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen anlamı hangi kelimeyi karşılar? a) Aktüel b) Betik c) Anonim 2) Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen,bilineni tekrarlayan anlamı hangi kelimeyi karşılar? a) Banal b) Biçem c) Basmakalıp 3) Hatırlatma anlamı hangi kelimeyi karşılar? a) Çağrışım b) Çeşni c) Çelişki 4) Gereksiz sözcüklere yer vermeme, en kısa yoldan aktarma anlamı hangi kelimeyi karşılar? a) Akıcılık b) Seçicilik c) Duruluk 5) Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden aktarılması anlamı hangi kelimeyi karşılar? a) Doğrudan anlatım b) Dolaylı anlatım c) Kestirme anlatım 6) Zorla kabul ettirme anlamı hangi kelimeyi karşılar? a) Dikte b) Empoze c) Asimile 7) Gerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişilmek istenen şey, amaç, gaye, maksat, hedefanlamı hangi kelimeyi karşılar? a) Erek b) Eğreti c) Edimsel 8) Kesin olmayan, kişiden kişiye değişebilen anlamı hangi kelimeyi karşılar? a) Görüş b) Göreceli c) Güdüm 9) İki günde bir şekilde anlamı hangi kelimeyi karşılar? a) Günaşırı b) Gün c) Gün arası 10) Bilinçsiz ya da bilinçli olarak davranışı doğuran, sürekliliği sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güçanlamı hangi kelimeyi karşılar? a) Güdü b) Güdüm c) Güdünç 11) Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle ya da olayla alay etme anlamı hangi kelimeyi karşılar? a) İmbik b) İvedi c) İroni 12) İlgi, ilişkin anlamı hangi kelimeyi karşılar? a) İma b) İlinti c) İtina

BİLGİLENELİM

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva