Skapa bättre lektioner snabbare
Straight hair - Прямые волосы, Dark hair - Тёмные волосы, Short hair - Короткие волосы, Long hair - Длинные волосы, Curly hair - Кудрявые волосы, Blonde hair - Светлые волосы, Blue eyes - Голубые глаза, Brown eyes - Карие глаза, Slim - Стройный (-ая), Plump - Полный (-ая), Old - Старый (-ая) , Young - Молодой (-ая), Tall - Высокий (-ая), Short - Низкий (-ая),

More! 1 Unit 4 Describing people

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva