Skapa bättre lektioner snabbare
Say 3 things you've gone today, Name 4 irregular verbs starting with "s", Name 5 regular verbs starting with "l", Name 4 irregular verbs starting with "h", Name 10 colours, Say 5 things you haven't done today, Say 5 things you did yesterday, Say 5 things you will do tomorrow, Name 7 sports, Name 7 professions, Name 10 wild animals, Name 10 hobbies.

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Slumpmässigt hjul är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva