Skapa bättre lektioner snabbare
1) Which word is correct? a) craft b) kraft 2) Which word is correct? a) kiss b) ciss 3) Which word is correct? a) cast b) kast 4) Which word is correct? a) kip b) cip 5) Which word is correct? a) cilp b) kilp 6) Which word is correct? a) craft b) kraft 7) Which word is correct? a) kid b) cid 8) Which word is correct? a) cost b) kost

C/k WHich word is Correct?

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva