Skapa bättre lektioner snabbare
1) Pilih jawapan yang betul a) b) 2) Pilih jawapan yang betul a) b) 3) Pilih jawapan yang betul a) b) 4) Pilih jawapan yang betul a) b) 5) Pilih jawapan yang betul a) b) 6) Pilih jawapan yang betul a) b) 7) Pilih jawapan yang betul a) b) 8) Pilih jawapan yang betul a) b) 9) Pilih jawapan yang betul a) b) 10) Pilih jawapan yang betul a) b) 11) Pilih jawapan yang betul a) b) 12) Pilih jawapan yang betul a) b) 13) Pilih jawapan yang betul a) b) 14) Pilih jawapan yang betul a) b) 15) Pilih jawapan yang betul a) b)

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva