Skapa bättre lektioner snabbare
الفعل الماضي: شَاهَدْتُ, شَاهَدْنَا, أَكَلْتُ, أَكَلْنَا, شَارَكْتُ, الفعل المضارع: أُشَاهِدُ, نُشَاهِدُ, آكُلُ, نَأْكُلُ, أُشَارِكُ,

Pilih Fiil Madhi فعل الماضي yang betul

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva