Skapa bättre lektioner snabbare
Correct: sack, pat, snip, nap, pit, nit, span, sit, tan, snap, Incorrect: nep, tes, tel, ipp, sta, sinp, atp, tis, napt, tinp,

phonemic awarness

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva