Skapa bättre lektioner snabbare
1) Annie Lööf är ny partiledare för ett parti i Sverige. Vilket? a) Socialdemokraterna b) Centerpartiet c) Moderaterna 2) Hälften av alla tonåringar i Sverige äter inte en speciell måltid. Vilken? a) Frukost b) Lunch c) Kvällsmat 3) När fick kvinnor rösträtt i Sverige? a) 1921 b) 1981 c) 1851 4) Var sker de flesta trafikolyckor? a) Utanför skolor b) I korsningar c) På motorvägar 5) Vilket land i Europa håller på att gå i konkurs? a) Grekland b) Italien c) Spanien
av Anonymt

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva