Skapa bättre lektioner snabbare
1) Annie Lööf är ny partiledare för ett parti i Sverige. Vilket? a) Socialdemokraterna b) Centerpartiet c) Moderaterna 2) Hälften av alla tonåringar i Sverige äter inte en speciell måltid. Vilken? a) Frukost b) Lunch c) Kvällsmat 3) När fick kvinnor rösträtt i Sverige? a) 1921 b) 1981 c) 1851 4) Var sker de flesta trafikolyckor? a) Utanför skolor b) I korsningar c) På motorvägar 5) Vilket land i Europa håller på att gå i konkurs? a) Grekland b) Italien c) Spanien

Vecka 40

av [anonym]

Rankningslista

Liknande aktiviteter från gemenskapen

Besök vår stationära webbplats vill ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa din egen verksamhet.

Switch-mall

Interactives