Skapa bättre lektioner snabbare
1) What letter makes the.... a) M b) T c) P 2) What letter makes the.... a) E b) J c) i 3) What letter makes the.... a) A b) T c) S 4) What letter makes the.... a) U b) G c) E 5) What letter makes the.... a) D b) M c) O 6) What letter makes the.... a) B b) N c) M 7) What letter makes the.... a) G b) N c) F 8) What letter makes the.... a) i b) O c) D 9) What letter makes the.... a) A b) i c) M 10) What letter makes the.... a) A b) D c) G

Fundations: Sounds (Week 2, Day 5)

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Öppna rutan är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva