Skapa bättre lektioner snabbare
1) WHAT'S SHE DOING? a) SHE'S COUNTING b) SHE'S GLUING PAPERS c) SHE'S CUTTING PAPERS 2) WHAT ARE THEY DOING? a) THEY ARE LISTENING TO A STORY b) THEY ARE WATCHING A DVD c) THEY ARE PLAYING A GAME 3) WHAT'S HE DOING? a) HE'S COUNTING b) HE'S CUTTING c) HE'S WRITING 4) WHAT ARE THEY DOING? a) SHE'S LISTENING TO A STORY b) THEY ARE LISTENING TO A STORY c) HE'S LISTENING TO A STORY 5) WHAT'S HE DOING? a) HE'S GLUING PAPER b) SHE'S CUTTING c) HE'S LISTENING TO A STORY 6) WHAT ARE THEY DOING? a) THEY ARE COUNTING b) THEY ARE WRITING c) THEY ARE PLAYING A GAME 7) WHAT'S SHE DOING? a) SHE'S COLOURING b) SHE'S WRITING c) SHE'S WATCHING A DVD 8) WHAT'S SHE DOING? a) SHE'S USING THE COMPUTER b) SHE'S GLUING c) SHE'S CUTTING 9) WHAT'S HE DOING? a) HE'S WRITING b) HE'S COLOURING c) HE'S USING THE COMPUTER

QUESTIONS PRESENT CONTINUOUS BIG ENGLISH 2 UNIT 1

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Öppna rutan är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva