Skapa bättre lektioner snabbare
gemacht Hausaufgaben Ich habe., gespielt am Computer habe Ich., gehört Musik hat Anna., ferngesehen Ingrid hat..

Zdania Perfekt

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Ord magneter är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Växla mall

Interaktiva