1) Ljud uppstår när luftens molekyler... a) står helt stilla b) delar sig i atomer c) sätts i rörelse 2) Ljudet sprider sig genom att luftens molekyler... a) förtätas och förtunnas b) flyttas från ljudkällan till örat c) skickar ut en sorts strålning 3) När en sträng svänger långsamt fram och tillbaka, hör vi det som... a) en låg (mörk) ton b) en hög (ljus) ton c) ett brusande ljud 4) När en sträng svänger snabbt fram och tillbaka, hör vi det som... a) ett surrande ljud b) en låg (mörk) ton c) en hög (ljus) ton 5) Man kan mäta toners höjd i antal... a) molekyler per liter luft b) svängningar på en sekund c) vibrationer per kvadratmeter 6) Tonhöjden mäts i enheten... a) hertz (Hz) b) decibel (dB) c) watt (W) 7) Den lägsta tonhöjden människan kan uppfatta är... a) 2000 hertz b) 200 hertz c) 20 hertz 8) Den högsta tonhöjden människan kan uppfatta är... a) 2000 hertz b) 20 000 hertz c) 200 000 hertz 9) Hur svagt/starkt ett ljud är beror på... a) med vilken kraft luften sätts i rörelse b) hur tätt luftens molekyler sitter c) vilken temperatur luften har 10) Ljudet sprids i luft med hastigheten... a) 3600 m/s b) 1700 m/s c) 340 m/s 11) Ljudet kan spridas i andra ämnen än luft, t.ex. i vatten. Då är ljudets hastighet... a) 1500 m/s b) 980 m/s c) 460 m/s 12) Ljudet kan spridas i andra ämnen än luft, t.ex. i järn. Då är ljudets hastighet... a) 2700 m/s b) 5100 m/s c) 10300 m/s 13) När man mäter ljudets styrka används enheten... a) hertz (Hz) b) kilogram (kg) c) decibel (dB) 14) Vid vilken ljudstyrka riskerar man att få hörselskador? a) Mer än 85 decibel b) Mer än 185 decibel c) Mellan 45 och 85 decibel 15) Ljudvolymen på ett vanligt samtal är ca... a) 20 dB b) 60 dB c) 100 dB 16) Eko uppstår då ljudet... a) studsar mot ett hårt material b) sprids i mörker c) är starkare än 70 decibel

Tema

Teckensnitt

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?