Skapa bättre lektioner snabbare
Ways to make 10: 4 + 6, 3 + 7, 7 + 3, 5 + 5, 1 + 9, 10 + 0, 2 + 8, 9 + 1, 8 + 2, 0 + 10, 6 + 4, Not combos of 10: 4 + 3, 9 + 2, 1 +10 , 5 + 9, 5 + 6, 4 + 10, 12 + 1, 2 + 2,

Find the combos of 10

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva