Skapa bättre lektioner snabbare
Högsta ledaren för katolska kyrkan - påve, En man som bor i ett kloster. - munk, En kvinna som bor i ett kloster. - nunna, En som gör en religiös resa. - pilgrim, Den som jobbar i kyrkan - präst, En som dör för sin tro - martyr, Böneledare i en moské - imam, När prästen pratar om vad som står i Bibeln under gudstjänsten - predikan, När man gifter sig - vigsel, Offerbord eller bordet längst fram i kyrkan. - altare, En religiös resa. - vallfärd, När man skänker pengar till de fattiga av relgiösa själ. - allmosor, Berättelser i relgionen som man inte vet om de är riktigt sanna. - Myter, En helig byggnad i religionen. - Tempel, En människa som får ett budskap från Gud. - Profet,

Religionsord

av Anonymt

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva