Skapa bättre lektioner snabbare
Skog där det växer barrträd. - barrskog, gran, tall - barrträd, Skog där det växer lövträd. - lövskog, Träd som har löv. - lövträd, Skog där naturen fått sköta sig själv. - urskog, Vädret under en längre tid. - klimat, Såga ner träd. - avverka, Alla träd på ett område sågas ner. - kalhygge, Det som finns i naturen som vi har nytta av. - naturtillgång, När man säljer varor till andra länder. - exportera,

Skogsord

av [anonym]

Rankningslista

Liknande aktiviteter från gemenskapen

Besök vår stationära webbplats vill ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa din egen verksamhet.

Switch-mall

Interactives