Skapa bättre lektioner snabbare
barrskog - Skog där det växer barrträd., barrträd - gran, tall, lövskog - Skog där det växer lövträd., lövträd - Träd som har löv., urskog - Skog där naturen fått sköta sig själv., klimat - Vädret under en längre tid., avverka - Såga ner träd., kalhygge - Alla träd på ett område sågas ner., naturtillgång - Det som finns i naturen som vi har nytta av., exportera - När man säljer varor till andra länder.,
av Anonymt

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva