Skapa bättre lektioner snabbare
barrskog - Skog där det växer barrträd., barrträd - gran, tall, lövskog - Skog där det växer lövträd., lövträd - Träd som har löv., urskog - Skog där naturen fått sköta sig själv., klimat - Vädret under en längre tid., avverka - Såga ner träd., kalhygge - Alla träd på ett område sågas ner., naturtillgång - Det som finns i naturen som vi har nytta av., exportera - När man säljer varor till andra länder.,

Paraihop

av [anonym]

Rankningslista

Liknande aktiviteter från gemenskapen

Besök vår stationära webbplats vill ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa din egen verksamhet.

Switch-mall

Interactives