Skapa bättre lektioner snabbare
1) I ... understand this text. a) do b) does c) don´t d) doesn´t 2) ...you know Susan? a) do b) does c) don´t d) doesn´t 3) No, I ...know her very well. a) do b) does c) don´t d) doesn´t 4) ...animals talk? a) do b) does c) don´t d) doesn´t 5) We...go to school on Sundays. a) do b) does c) don´t d) doesn´t 6) ...Miss Trent live here? a) do b) does c) don´t d) doesn´t 7) The children...walk to school. a) do b) does c) don´t d) doesn´t 8) How often...they go to the pictures? a) do b) does c) don´t d) doesn´t 9) Brian...play football. a) do b) does c) don´t d) doesn´t 10) The house...look the same. a) do b) does c) don´t d) doesn´t 11) ...dogs drink tea? a) do b) does c) don´t d) doesn´t 12) ...the cat like milk? a) do b) does c) don´t d) doesn´t 13) She ...like music. a) do b) does c) don´t d) doesn´t 14) What...Mr Johnson do in his garden? a) do b) does c) don´t d) doesn´t 15) ...your English friend understand Swedish? a) do b) does c) don´t d) doesn´t

Frågesport do does do not does not

av [anonym]

Rankningslista

Liknande aktiviteter från gemenskapen

Besök vår stationära webbplats vill ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa din egen verksamhet.

Switch-mall

Interactives