Skapa bättre lektioner snabbare
kärnfamilj - homogen famijl med mamma , pappa barn, fosterfamilj - tillfällig familj, adoptivfamilj - icke biologisk men ändå "riktig" familj, regnbågsfamilj - mamma/mamma barn alt. pappa/pappa barn, homosexuell - sexuell attraktion till samma kön, heterosexuell - sexuell attraktion till motsatt kön, lesbisk - kvinna/kvinna förhållande, bög - man / man förhållande, könsroller - roller man förväntas ha på grund av att man är flicka eller pojke, jämställdhet - båda könen ska vara lika värda, populärkultur - musik, film som är populär just nu, källor - t.ex. internet, filmer böcker där du hittar information,

familjenParaihopFl

av Anonymt

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva