Skapa bättre lektioner snabbare
1) Ujutro pozdravljamo sa: a) Dobar dan! b) Dobro jutro! c) Laku noć! 2) Dobar dan! - kažemo: a) ujutro b) navečer c) poslijepodne 3) Doba dana su: a) jutro, podne i večer b) jutro, prijepodne, podne, poslijepodne, večer i noć c) dan i noć 4) Koje doba dana je prikazano na slici? a) noć b) jutro c) večer 5) Koje doba dana je prikazano na slici? a) podne b) večer c) jutro 6) Kako zovemo obroke koje jedemo ujutro i navečer? a) ručak i večera b) doručak i večera c) zajutrak i ručak 7) Treći dan u tjednu zovemo: a) utorak b) subota c) srijeda 8) Dan koji prethodi utorku je: a) srijeda b) ponedjeljak c) četvrtak 9) Koliko ima dana u tjednu? a) 6 b) 7 c) 8 10) Dan koji dolazi poslje srijede je: a) četvrtak b) petak c) utorak 11) U radne dane brojimo: a) ponedjeljak,nedjelja b) subota, nedjelja i ponedjeljak c) ponedjeljak, utorak, srijeda d) četvrtak i petak 12) Dani vikenda su: a) petak, subota i nedjelja b) subota i nedjelja c) subota, nedjelja i ponedjeljak 13) Sedmi dan u tjednu zovemo: a) nedjelja b) petak c) ponadjeljak 14) Jučer označava: a) dan prije sutra b) dan poslje danas c) dan prije danas 15) Ako je danas petak, koji je sutra dan? a) četvrtak b) ponedjeljak c) subota 16) Ako je danas utorak koji je dan bio jučer? a) ponedjeljka b) srijeda c) nedjelja 17) Koliko obroka u danu trebamo imati? a) 5 b) 3 c) 2 18) Kada jedemo užinu? a) ujutro b) podne c) poslijepodne 19) Kada jedemo zajutrak? a) uvečer b) ujutro c) prijepodne 20) Ako je danas srijeda, koji će dan biti sutra? a) četvrtak b) utorak c) petak 21) Danas je a) prije sutra. b) poslije sutra. c) prije jučer.

Snalazimo se u vremenu

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva