superbien - jättebra, viajar - resa, casi - nästan, tiempo - tid, durante - under, creer - tro, otoño - höst, demasiado - förmycket, sitio - plats, mejor - bättre, revista - veckotidning, beso - puss, bailar - dansa, letra - bokstav, partido - match, contestar - svara, cenar - ätamiddag, explicar - förklara, sin - utan, quizás - kanske, gente - folk, ganar - vinna, viejo - gammal, suficiente - tillräckligt, temprano - tidigt,

Spanska glosrep åk 8-9

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla paneler är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?