Jordskorpan - Det fasta hölje som omger jorden., Magma - Glödande bergarter i jordens inre., Plattor - Jordskorpan är uppdelad i dessa som sakta rör sig., Lava - Stelnad magma., Krater - Vulkanens öppning, Gejsrar - Varma källor, Geologer - Studerar jordskorpan, Saltvatten - Finns i haven, 98% av allt vatten är sådant., Sötvatten - Finns t.ex. i insjöar, älvar och bäckar. 2 %, Bräckt vatten - Blandat sött och saltvatten finns i Östersjön., Naturtillgång - naturens egna resurser, skog, berg, vatten, kol, olja, Näringsgren - Det man kan försörja sig på, jordbruk, fiske, industri, Malm - Olika metaller som bryts. t.ex. järn och koppar, Klimat - Vädret under en längre tid beror på värme, vind, regn, Ekvatorn - Jordens mittlinje, Halvklotet - Jorden delas i norra och södra ., Poler - Finns vid Arktis och Antarktis, Tropiskt klimat - Varmt hela året, regntid och torrtid, vid Ekvatorn, Vegetation - växtlighet, Savann - Stor grässlätt, Tajgan - Stort barrskogsområde i Ryssland, Tundran - Kallt och kargt område i norra Kanada och Ryssland, Ocean - Världshav, Kontinent - Landmassa, världsdel, Statsskick - monarki (kung) republik ( president),

Rankningslista

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?