Mellankrigstiden - Perioden mellan första och andra världskriget. 1918-1939, Börskrasch - inträffade 1929. Priset på aktier rasar så mycket att det blir kaos på Börsen, Depressionen - Så kallas den period som följde efter börskraschen 1929, The New Deal - Lösningen på depressionen i USA. Man satsade på statliga byggarbeten, Kommunism - Den ideologi som bygger på Marx idéer, Fascism - Ideologin som kom att prägla Italien under Mellankrigstiden och 2:a VK, Nazism - Ideologin som var styrande i Tyskland under senare delen av mellankrigstiden och 2:a VK, Kollektivisering - Allt skall ägas gemensamt , av staten, Folkhemmet - Beskrev det samhälle som socialdemokartin eftersträvade under tiden kring och efter 2:a VK, Konservatism - Idéen att man ska bevara det gamla och inte förändra hastigt, Diktatur - Landet styrs av en person eller en grupp som tagit makten utan att de blivit valda, Ockupation - Ett område som befinner sig under en fiende som styr området, Kapitulation - Att ge upp inför en fiende, Axelmakter - Bestod av Tyskland, Italien och Japan under 2:a VK, Allierade - Bestod av Storbritannien, USA, Sovjet och Frankrike i slutet av 2:a VK, Neutralitet - Ett land som står utanför och inte väljer sida, Invasion - Större militär inmarsch på annat lands mark, Civilbefolkning - Den del av befolkningen som inte är soldater, Terrorbombning - Man fäller otroligt stora mängder bomber över en plats, Folkmord - Att döda en stor del av en befolkningsgrupp, Förintelsen - Industriell utrotning av judar under 2:a VK, Blixtkrig - En snabb militär operation som överraskar motståndaren, Idéologi - Idéer om hur samhället bör vara, Reformer - Förändringar av samhället, Selektering - Tyskarna valde vilka som skulle få leva och vilka som skulle avrättas, Kristallnatten - Starten på Förintelsen- då nazisterna slog sönder synagoger, butiker och misshandlade judar., Supermakter - Länder som är så militärt starka att inget annat land ger sig på dem, Getto - Ett område där judarna tvingades att bo, Auschwitz - Det största förintelselägret, Ransonering - Man tillåts köpa en maximal mängd av en vara, Hitler - Diktator i Tyskland, Stalin - Diktator i Sovjetunionen, Mussolini - Diktator för fascisterna i Italien, Goebbels - Propagandaminister i Tyskalnd under 2:a VK,

Ord och begrepp - mellankrigstid och andra världskriget

Rankningslista

Växla paneler är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?