O - syre, H - väte, Cl - klor, Fe - järn, Ag - silver, Au - guld, Al - aluminium, Cu - koppar, Mg - magnesium, Na - natrium, C - kol, N - kväve, S - svavel,

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?