1 - Vilken supermakt grundades på kapitalism?, 2 - Vad innbär kapitalism?, 3 - Vad inebär yttrandefrihet och vilken av supermaktrena tyckte att det var viktigt?, 4 - När var hotet om kärnvapenkrig som störst under kalla kriget?, 5 - Vilka är det som styr i kommunistiska stater?, 6 - Vilken supermak hade kommunismen som sin ideologiska grund?, 7 - Vad fanns det för likheter mellan pakterna under det kalla kriget och de allianser som fanns under första världskriget?, 8 - Vad är kommunismens grundtanke?, 9 - Vad kallades försvarspakten som leddes av USA?, 10 - Vad innebär terrorbalans?, 11 - Varför delades Berlin i fyra delar efter andra världskriget?, 12 - Vad kallades försvarspakten där öststaterna ingick?, 13 - Vad var Berlinblockaden?, 14 - Hur gjorde väst för att lösa Berlinblockaden?, 15 - Vad kom de två olika Tyskland att heta (Förkortas), 16 - Varför byggdes Berlinmuren?, 17 - Vilken sida (öst eller väst) var det som byggde muren?, 18 - När byggdes Berlinmuren?, 19 - hur förhindrade man människor att fly över muren?, 20 - Varför säger man att Berlinmuren är en symbol för Kalla kriget?, 21 - Varför ville så många människor lämna öst?, 22 - Vad var "Kalla kiget"?, 23 - Vad är en supermakt?, 24 - Under vilka år varade Kalla kriget?, 25 - Varför hade man n luftbro in till Berlin under en period under kalla kriget?,

Frågesport kalla kriget - dubbla brickor

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla paneler är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?