Skapa bättre lektioner snabbare
desert - a waterless, empty area, oasis - a spot in a desert, where water is found, flood - a large amounts of water covering an area, pond - small lake, ocean - it is full of salty water, canyon - a large gap in the deep, polar ice cap - ice covering of the polar area, global warming - temperature rises everywhere, logging - cutting down trees, ecosystem - the plants and animals in an area,

Planet Earth Quiz

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva