1) 17 a) JA b) NEJ 2) 10 a) JA b) NEJ 3) 15 a) JA b) NEJ 4) 14 a) JA b) NEJ 5) 20 a) JA b) NEJ 6) 18 a) JA b) NEJ 7) 0 a) JA b) NEJ 8) 12 a) JA b) NEJ 9) 19 a) JA b) NEJ 10) 4 a) JA b) NEJ 11) 6 a) JA b) NEJ 12) 7 a) JA b) NEJ 13) 13 a) JA b) NEJ 14) 16 a) JA b) NEJ 15) 5 a) JA b) NEJ 16) 8 a) JA b) NEJ 17) 1 a) JA b) NEJ 18) 2 a) JA b) NEJ 19) 3 a) JA b) NEJ 20) 11 a) JA b) NEJ 21) 9 a) JA b) NEJ

Är detta tal en produkt i 2:ans gångertabell? JA eller NEJ? Flyg till rätt moln.

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?