jag går, du kommer, han heter, hon bor, jag pratar, jag är, du är, Peter och Lisa kommer, alla kommer, Peter och Paul, ni bor, vi heter, ni är, herr Müller bor, herr Müller, Ni bor, det är, hon heter, de heter, de kommer.

Tema

Alternativ

Rankningslista

Slumpmässigt hjul är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?