Skapa bättre lektioner snabbare
A nonagon has 9 sides - True, An equilateral triangle has 3 lines of symmetry - True, No. of sides of regular polygons = No. of lines of symmetry - True, Regular polygons have equal sides - True, Regular polygons: No. of lines of symmetry = Order of rotational symmetry - True, Regular polygons have equal angles - True, A square is NOT a regular polygon - False, Regular polygons have equal sides but NOT equal angles - False, A rhombus has no equal sides - False, A pentagon has 7 sides - False, A parallelogram is NOT a quadrilateral - False, A nonagon has 11 sides - False,

angles in polygons_true or false

Rankningslista

Växla paneler är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva