Skapa bättre lektioner snabbare
Correct: nucleus, cell membrane, cytoplasm, mitochondria, ribosomes, Incorrect: large vacuole, cell wall, chloroplasts, xylem, chlorophyll,

Click on the cell parts found in ANIMAL cells only!

Rankningslista

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva