Skapa bättre lektioner snabbare
sitta - sit, simma - swim, stå upp, ställa sig upp - stand upp, prata - speak, skrika - scream, viska - whisper, göra - do, spela - play, sjunga - sing, le - smile, skratta - laugh, äta - eat, dricka - drink, hoppa - jump, läsa - read, skriva - write, sitta ner, sätta sig ner - sit down,

Enkla engelska verb (infinitiv)

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva