Skapa bättre lektioner snabbare
fish - fisk, bird - fågel, sheep - får, pig - gris, dog - hund, horse - häst, cat - katt, cow - ko, mouse - mus, rabbit - kanin,

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva