Skapa bättre lektioner snabbare
1) ko a) b) c) d) 2) häst a) b) c) d) 3) får a) b) c) d) 4) gris a) b) c) d) 5) tupp a) b) c) d) 6) höna a) b) c) d) 7) kyckling a) b) c) d) 8) anka a) b) c) d) 9) hund a) b) c) d) 10) katt a) b) c) d) 11) get a) b) c) d) 12) kanin a) b) c) d)

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva